Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

"KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB

Identifikatorius

88603090369

Pavadinimas anglų kalba

KAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITY, JSC

Kodas

111968775

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2012-01-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

KSU Statutas.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas, Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2135172, +370 5 2135172, http://www.ksu.lt/, ksu@ksu.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 233493, priemimas@ksu.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

UAB "HE Investments", Juridinis asmuo
UAB "HE Investments", Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV, VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Bakalauro diplomas, Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos