Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šiaulių valstybinė kolegija

Identifikatorius

88603090360

Pavadinimas anglų kalba

Šiauliai State University of Applied Sciences

Kodas

111968241

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2010-07-12, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Šiaulių_valstybinė_kolegija.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Šiauliai, Aušros al. 40

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 41 523768, +370 41 525091, http://www.svako.lt, administracija@svako.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 615 97114, priemimas@svako.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos