Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Identifikatorius

88603090356

Pavadinimas anglų kalba

Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering

Kodas

111967716

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Reorganizuojamas, 2024-04-05, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kauno_miškų_ir_aplinkos_inžine.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., Liepų g. 1, LT-53101

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 383082, +370 37 383140, http://www.kmaik.lt, info@kmaik.lm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 37 383082, info@kmaik.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV, VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Kauno r. sav., Samylų sen., Girionių k., Liepų g. 1, LT-53101+370 37 383082
info@kmaik.lm.lt
http://www.kmaik.lt

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrius

Laumėnų g. 1, Girionių k., Samylų sen., LT53101 Kauno r. sav.+370 37 383082
i.poskiene@kmaik.lm.lt
http://www.kmaik.lt/