Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

Identifikatorius

88603090342

Pavadinimas anglų kalba

"ISM University of Management and Economics", JSC

Kodas

111963319

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1999-11-11, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

ISM-2016-registruotas.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Vilnius, Aušros Vartų g. 7A

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2123960, +370 5 2123961, http://www.ism.lt/, ism@ism.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2123953, ism@ism.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kauno technologijos universitetas, Dalininkas (ŠMIR)
Uždaroji akcinė bendrovė "Investicijų ir inovacijų fondas", Dalininkas (ŠMIR)
BI Norwegian Business School, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos