Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

Identifikatorius

88603090341

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius St. Joseph's Seminary

Kodas

111963080

Teisinė forma

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1999-07-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus_Šv_Juozapo_kunigų_sem.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Vilnius, Kalvarijų g. 325

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2701602, +370 5 2712250, http://www.seminarija.lt, rastine@vks.lcn.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2701602, rastine@vks.lcn.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus arkivyskupija, Steigėjas (ŠMIR)
Andžej Šuškevič -vadovas, asmuo veikiantis religinės bendruomenės(bendrijos)vardu, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Religinės bendruomenės lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos