Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Identifikatorius

88603090340

Pavadinimas anglų kalba

Bishop Vincentas Borisevicius Seminary of Telsiai

Kodas

111966190

Teisinė forma

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2000-10-18, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

TKS statutas 2019 03 06.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Telšiai, Katedros a. 6

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 444 60622, +370 444 60623, http://telsiuseminarija.lt/lt, tkseminarija@gmail.com

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 444 60622, tkseminarija@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Telšių vyskupijos kurija, Steigėjas (ŠMIR)
Saulius Stumbra - vadovas, asmuo veikiantis religinės bendruomenės(bendrijos)vardu, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Religinės bendruomenės lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos