Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija

Identifikatorius

88603090335

Pavadinimas anglų kalba

Public institution Lithuania Business University of Applied Sciences

Kodas

291828430

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2009-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Viešoji_įstaiga_Lietuvos_versl.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Klaipėda, Turgaus g. 21

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 311099, +370 46 314320, http://www.ltvk.lt/, info@ltvk.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 46 311099, info@ltvk.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Angelė Lileikienė, Genovaitė Avižonienė, Dalininkas (ŠMIR)
Angelė Lileikienė, Genovaitė Avižonienė, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV, VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija

Klaipėda, Turgaus g. 21+370 46 311099
info@ltvk.lt
http://www.ltvk.lt/

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus skyrius

Žirmūnų g. 70, Vilnius+370 659 90777
vilnius@ltvk.lt
http://www.ltvk.lt/