Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Identifikatorius

88603090315

Pavadinimas anglų kalba

Lithuanian Maritime Academy

Kodas

190968670

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-12-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Lietuvos_aukštoji_jūreivystės_.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija

Adresas

Klaipėda, I. Kanto g. 7

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 397240, +370 46 397240, http://www.lajm.lt, info@lajm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 46 397248, priemimas@lajm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos