Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Marijampolės kolegija

Identifikatorius

88603090310

Pavadinimas anglų kalba

Marijampole College

Kodas

211967140

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-11-03, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Marijampolės_kolegija.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Marijampolė, P. Armino g. 92-4

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 50750, +370 343 54388, http://www.marko.lt, direkcija@mkolegija.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 343 54413, priemimas@mkolegija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos