Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Identifikatorius

88603090275

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution Raseiniai Vocational School of Technology and Business

Kodas

190805997

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2006-10-16, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Rasein Įstatai - 2019-05-06.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Pagrindinė mokykla

Adresas

Raseiniai, Muziejaus g. 8

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 428 70315, +370 428 70315, http://www.rtvm.lt/, rastine@rtvm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 428 70315, rastine@rtvm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Raseinių rajono savivaldybė, Dalininkas (ŠMIR)
Žemės ūkio bendrovė "Džeirana", Dalininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos