Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

Identifikatorius

88603090263

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution Alanta Vocational School of Technology and Business

Kodas

191176774

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-08-30, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

ĮSTATAI Alantos TVM-2019.doc

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Molėtų r. sav., Alanta, Technikumo g. 2

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 383 58500, +370 383 53700, www.alantostvm.lt, info@alantostvm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 383 58337, alzum@is.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Dalininkas (ŠMIR)
Uždaroji akcinė bendrovė "ALANTOS AGROSERVISAS", Dalininkas (ŠMIR)
Molėtų rajono savivaldybė, Dalininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

Molėtų r. sav., Alanta, Technikumo g. 2+370 383 58500
info@alantostvm.lt
www.alantostvm.lt

Viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialas

Ažupiečių g. 2, Anykščiai+370 381 59404
anyksciai@alantostvm.lt