Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Identifikatorius

88603090253

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius school of car mechanics and business

Kodas

190971271

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

VAVM_Įstatai.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Vilnius, Geležinio Vilko g. 16

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2618524, +370 5 2618524, http://www.vavm.lt, vavm@vavm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2619004, ugdymas@vavm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Vilnius, Geležinio Vilko g. 16+370 5 2618524
vavm@vavm.lt
http://www.vavm.lt

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius

Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen., LT-14182, Vilniaus r. sav.+370 5 2403523
rastinebs@vavm.lt
http://vavm.lt/