Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

Identifikatorius

88603090251

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Public Utilities School

Kodas

190971086

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2020-07-17, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus komunalinių paslaugų.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Vilnius, Pakalnės g. 3

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2497446, +370 5 2497446, www.vkpm.lt, rastine@vkpm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2497446, rastine@vkpm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

Vilnius, Pakalnės g. 3+370 5 2497446
rastine@vkpm.lt
www.vkpm.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius

Girelės g. 57, Kaišiadorys+370 346 51899
rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Pravieniškių pataisos namų skyrius

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav.+370 346 67007
rastine@vkpm.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vėliučionių vaikų socializacijos centro skyrius

Liepų al. 44, Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.+370 5 2497446
rastine@vkpm.lt

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vilniaus pataisos namų skyrius

Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius+370 5 2497446
rastine@vkpm.lt
http://www.vkpm.lt