Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Identifikatorius

88603090172

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution Kretinga Technology and Business School

Kodas

190804938

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-08-28, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

VšĮ KTVM įstatai 2019.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Pagrindinė mokykla

Adresas

Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 1C

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 445 79308, http://www.ktvm.kretinga.lm.lt/, info@kretvm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 445 79308, info@kretvm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Dalininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Dalininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
I, II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos