Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Utenos kolegija

Identifikatorius

88603090151

Pavadinimas anglų kalba

Utena College

Kodas

111965850

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-08-18, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

6_nutarimas (1).docx

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Utena, Maironio g. 7

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 389 51615, +370 389 51662, http://www.utenos-kolegija.lt, administracija@utenos-kolegija.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 389 61062, priemimas@utenos-kolegija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV, VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos