Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB

Identifikatorius

88603090150

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Co-operative college

Kodas

211965470

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Reorganizuojamas, 2022-09-21, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Statutas_VKK_Final 2016-11-28.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija

Adresas

Vilnius, Konstitucijos pr. 11

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2750183, +370 5 2750183, http://www.vkk.lt, info@vkk.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2750183, info@vkk.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga, Juridinis asmuo
Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos