Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno kolegija

Identifikatorius

88603090149

Pavadinimas anglų kalba

Kauno kolegija / Higher Education Institution

Kodas

111965284

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Dalyvaujantis reorganizavime, 2024-03-23, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kauno_kolegija.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 352324, +370 37 751135, www.kaunokolegija.lt, rastine@go.kauko.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 37 352218, priemimas@go.kauko.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
V, VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Trumpųjų studijų diplomas, Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Kauno kolegija

Kaunas, Pramonės pr. 20, LT-50468+370 37 352324
rastine@go.kauko.lt
www.kaunokolegija.lt

Kauno kolegijos Tauragės skyrius

Aerodromo g. 6, Tauragė+370 446 52128
ts@go.kauko.lt
www.kaunokolegija.lt