Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Alytaus kolegija

Identifikatorius

88603090138

Pavadinimas anglų kalba

Alytus College

Kodas

111965327

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Reorganizuojamas, 2024-03-27, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Alytaus_kolegija.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Alytus, Studentų g. 17, LT-62252

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 79132, +370 315 79132, http://www.akolegija.lt, rastal@akolegija.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 315 65013, priemimas@akolegija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos