Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

Identifikatorius

88603090125

Pavadinimas anglų kalba

Training Centre of Prison Departament of Ministry of Justiceof Lithuania

Kodas

188730135

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Reorganizuojamas, 2022-07-25, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

kalejimu_mokymo_centras2017.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Vilnius, Subačiaus g. 21

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2718543, +370 5 2614751, http://www.kdmc.lt/, kdmcentras@kdmc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2718543, kdmcentras@kdmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Juridinis asmuo
Lietuvos Respublika, -
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos