Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos universitetas

Identifikatorius

88603090119

Pavadinimas anglų kalba

Klaipeda University

Kodas

211951150

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-01-05, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Klaipėdos universitetas.docx

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Klaipėda, H. Manto g. 84, LT-92294

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 398900, +370 46 398999, http://www.ku.lt, klaipedos.universitetas@ku.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 46 398994, komisija@ku.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Seimas, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Aukštojo mokslo diplomas (universitetinės studijos), Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos