Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Identifikatorius

88603090115

Pavadinimas anglų kalba

Lithuanian Academy of Music and Theatre

Kodas

111950624

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-10-13, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Lietuvos_muzikos_ir_teatro_aka.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Vilnius, Gedimino pr. 42

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2612691, +370 5 2126982, http://lmta.lt, rektoratas@lmta.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2610110, priemimas@lmta.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Seimas, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Aukštojo mokslo diplomas (universitetinės studijos), Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Vilnius, Gedimino pr. 42+370 5 2612691
rektoratas@lmta.lt
http://lmta.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas

K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda+370 46 398700
klaipedosfakultetas@lmta.lt