Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mykolo Romerio universitetas

Identifikatorius

88603090108

Pavadinimas anglų kalba

Mykolas Romeris University

Kodas

111951726

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2010-01-14, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Mykolo_Romerio_universitetas.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Vilnius, Ateities g. 20

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 527 14625, +370 526 76000, https://www.mruni.eu, roffice@mruni.eu

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2714704, priemim@mruni.eu

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Seimas, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Aukštojo mokslo diplomas (universitetinės studijos), Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Mykolo Romerio universitetas

Vilnius, Ateities g. 20+370 527 14625
roffice@mruni.eu
https://www.mruni.eu

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas

V. Putvinskio g. 70, 3000 Kaunas+370 37 303660
vsf@mruni.eu
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/#tab_1