Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Uždarosios akcinės bendrovės "Telšių praktika" dailiųjų amatų mokykla

Identifikatorius

88603090106

Pavadinimas anglų kalba

Fine Crafts School of Joint Stock Company "Telsiu Praktika"

Kodas

193135915

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1996-06-14, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Uždarosios_akcinės_bendrovės_T.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Telšiai, Muziejaus g. 29

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 444 51686, +370 444 51665, http://www.telsiu-praktika.lt, praktika7@telsiu-praktika.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Uždaroji akcinė bendrovė "TELŠIŲ PRAKTIKA", Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos