Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS

Identifikatorius

88603090103

Pavadinimas anglų kalba

LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY

Kodas

111966048

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2000-09-04, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

LCC_Statutas_2016.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Klaipėda, Kretingos g. 36, LT-92307

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 241396, +370 46 310560, http://www.lcc.lt, info@lcc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 46 310460, admission@lcc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

LCC International Fund INC. US, Dalininkas (ŠMIR)
LCC International Fund INC. Canada, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos