Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211CX016

Aplinkosaugos organizavimas

6211CX011

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

6211CX003

Chemija

6211CX005

Cheminė fizika

6211CX009

Geologija

6211CX019

Jūrų hidrologija

6211CX013

Kartografija

6211CX012

Klimato sistemos studijos

6211CX006

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

6281CX001

Medicininė chemija

6213CX001

Medžiagų fizika

6213CX001

Medžiagų fizika

6211CX004

Nanomedžiagų chemija ir antreprenerystė

6211CX014

Taikomoji chemija

6211CX008

Teorinė fizika ir astrofizika