Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211FX014

Agrobiotechnologija

6211FX005

Aprangos mados inžinerija

6211FX017

Bioinžinerija

6211FX015

Biomasės inžinerija

6211FX020

Farmacinė chemija

6211FX003

Fotonika ir nanotechnologijos

6211FX001

Industrinė ekologija

6211FX019

Laivyno techninės eksploatacijos valdymas

6211FX004

Lazerinė technologija

6211FX011

Maisto mokslas ir sauga

6211FX012

Maisto produktų technologija

6211FX009

Medžiagų mokslas

6211FX021

Molekulinė biotechnologija

6211FX018

Nanobiotechnologija

6211FX010

Pramoninė biotechnologija

6211FX016

Saulės elementų ir modulių inžinerija

6211FX013

Taikomoji biotechnologija

6211FX007

Tekstilės ir aprangos technologija