Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121NX014

Anglų filologija

6121NX012

Anglų ir kita užsienio kalba

6121NX013

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba)

6121NX011

Anglų ir rusų kalbos

6121CX018

Aplinkotyra ir aplinkosauga

6121NX032

Archeologija

6121JX071

Archyvistika

6121NX029

Artimųjų Rytų studijos

6121NX026

Audiovizualinis vertimas

6121NX028

Azijos studijos

6121DX009

Biochemija

6121BX007

Bioinformatika

6121DX003

Biologija

6121CX001

Chemija

6121AX004

Duomenų mokslas

6121DX004

Ekologija

6121AX003

Ekonometrija

6121JX015

Ekonomika

6121JX016

Ekonomika ir vadyba

6121EX001

Elektronika ir telekomunikacijų technologijos