Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius, LTKS III

III3

Sandėlio operatorius, LTKS III

III3

Savaeigio strėlinio krano operatorius, LTKS III

III3

Tiltinio tipo krano operatorius, LTKS III

III3