Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medicininių sterilizatorių naudojimo ir priežiūros mokymo programa

Švietimo sritis

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

260052401

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

33352

Švietimo posritis

Nėra duomenų

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Gali naudoti ir prižiūrėti medicininius sterilizatorius

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

2 sav.

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji medicininių sterilizatorių aparatininkai mokomi užkrečiamųjų ligų profilaktikos, medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir paruošimo sterilizavimui, medicininių sterilizatorių konstrukcijų ir jų naudojimo tvarkos, medicinos prietaisų ir gaminių sterilizacijos atlikimo ir sterilizacijos proceso kokybės vertinimo, sterilizuotų prietaisų ir gaminių saugojimo, darbuotojų sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros, pirmosios pagalbos teikimo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo auditorijoje, sveikatos priežiūros įstaigos centralizuotos dezinfekcijos bei sterilizacijos skyriuje ar sterilizacinėje. Praktinio mokymo trukmė - 1,5 savaitės. Jo metu formuojami medicinos prietaisų ir gaminių paruošimo sterilizavimui, sterilizacijos atlikimo bei sterilizacijos proceso kokybės vertinimo, saugaus medicininių sterilizatorių eksploatavimo, pirmosios pagalbos teikimo ir kt. gebėjimai.
Sveikatos statistiko mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją.