Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymo programa

Švietimo sritis

Higiena ir profesinė sveikata

Valstybinis kodas

560102201

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541022

Švietimo posritis

Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali vadovauti degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbams

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti medžiagas, naudojamą įrangą, dujų balionų eksploatavimo, degiųjų dujų ir deguonies naudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų, darbo teisė, darbų organizavimo klausimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įmonėje, naudojančioje degiąsias dujas. Praktinio mokymo trukmė – 8 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami degiųjų dujų ir deguonies naudojimo ir kt. gebėjimai.
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį techninį išsilavinimą.