Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Oro kompresorių priežiūros meistro mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

560071601

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540716

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti oro kompresorių priežiūros meistru

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji oro kompresorių priežiūros meistrai teorinių užsiėmimų metu mokomi darbuotojų saugos, sveikatos reikalavimų, kompresorių įrengimo reikalavimų, teisės aktų, reglamentuojančių saugią kompresorių eksploataciją.
Praktinis mokymas programoje nenumatytas.