Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

560071110

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540711

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali vadovauti darbams laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi laboratorijų įrengimo technologijos, vėdinimo sistemų įrengimo ir eksploatavimo, oro užterštumo kontrolės žinių pagrindų, vadovo pareigų ir teisių žinių pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas programoje nenumatytas.
Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį išsilavinimą.