Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkotyra ir aplinkotvarka (anglų k. - Environmental studies and amenities)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Aplinkotyra

Švietimo sritis

Aplinka

Švietimo posritis

Aplinkotyra

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Aplinkotyra_ir_aplinkotvarka_MA_2013.pdf

Valstybinis kodas

6211CX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470521

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros magistrai studijuoja aplinkos chemiją, aplikotvarką, aplinkosaugos politiką ir valdymą, gamtosaugos ekonomiką, aplinkos taršą ir prevenciją ir kt.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami aplinkotyros ir aplinkotvarkos pagrindai, žinios bei kt. gebėjimai.
Aplinkotyros ir aplinkotvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos, fizinių, socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros magistrais.