Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biochemija (anglų k. - Biochemistry)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biochemija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biochemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Biochemistry_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211DX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470512

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų programos studijų dalykai: "Organinių reakcijų mechanizmai", "Molekulinė biologija", "Ląstelės biologija".