Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teorinė fizika ir astrofizika (anglų k. - Theoretical physics and astrophysics)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211CX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji teorinės fizikos ir astronomijos specialistai studijuoja teorinę astrofiziką, elementariąsias daleles ir kosmologiją, fizikinę kinetiką, kvantinius laukus, gravitacijos teoriją ir kitus dalykus. Be to, studijuoja specialaus lavinimo dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos atšakos: teorinės fizikos arba astronomijos..
Atliekama mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių turimų atlikimo, rezultatų analizavimo gebėjimai.