Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos (anglų k. - English and German / French languages)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KU BA Angl ir vokieč prancūz kalb 2016.pdf

Valstybinis kodas

6121NX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji lingvistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, kultūrų komunikaciją, lietuvių kalbos kultūrą, pasirenkamuosiuos bendrojo universitetinio lavinimo dalykus; lingvistikos pagrindų dalykus: anglų kalbą ir vokiečių arba prancūzų kalbą, kalbotyros įvadą, lotynų kalbą, šiuolaikines lingvistikos kryptis, germanų kalbotyros įvadą, anglų kalbos istoriją, anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbos stilistiką, retorikos teoriją, kognityvinę lingvistiką, teksto lingvistiką, Didžiosios Britanijos istoriją ir kultūrą, Vokietijos arba Prancūzijos istoriją ir kultūrą, anglų ir vokiečių arba prancūzų literatūros istoriją ir kt.; gilesnei lingvistikos mokslo specializacijai skiriami šie dalykai: dalykinė anglų ir vokiečių arba prancūzų kalba, vertimo raštu praktikumai, praktika.
Dviejų etapų praktikai skirta 15 kreditų.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas lingvistikos bakalauro laipsnis.
Studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.