Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymo programa

Švietimo sritis

Higiena ir profesinė sveikata

Valstybinis kodas

260102203

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521022

Švietimo posritis

Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji darbininkai, dirbsiantys šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, teoriniuose užsiėmimuose mokomi vykdomo darbo organizavimo ypatumų, požeminių statinių, šulinių, kamerų, kolektorių paskirties, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, įrenginių saugaus eksploatavimo taisyklių, saugaus darbo organizavimo šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose statiniuose.
Praktinis mokymas vyksta šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, juos apžiūrint, valant ir eksploatuojant. Praktinio mokymo trukmė – 16 valandų. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami vykdomo darbo ypatumų, saugaus darbo organizavimo šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose statiniuose ir kt. gebėjimai.
Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.