Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Liftų elektromechaniko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520713

Valstybinis kodas

265071302

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Liftų elektromechanikas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

privalo turėti pradinę profesinę elektrosaugos kvalifikaciją

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

5 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

5 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Liftų elektromechanikas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3447

Programos apimtis kreditais

15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji liftų elektromechanikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi eksploatuoti mechaninius ir elektrinius liftų įrenginius, elektrotechnikos, elektronikos pagrindų, liftų elektrinių schemų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įmonėje, kuri techniškai prižiūri, remontuoja, rekonstruoja, modernizuoja ir montuoja liftus. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami liftų schemų pažinimo, jų priežiūros, remonto ir kt. gebėjimai.
Liftų elektromechaniko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.