Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa

Švietimo sritis

Higiena ir profesinė sveikata

Valstybinis kodas

260102201

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521022

Švietimo posritis

Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti operatoriumi, naudojančiu degiąsias dujas bei deguonį ūkinėms reikmėms

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti degiąsias medžiagas ir naudojamą įrangą, teisingai ir saugiai naudoti degiąsias dujas bei deguonį įvairioms ūkinėms reikmėms, dujų balionų eksploatavimo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, darbo higienos reikalavimų, darbo teisės pagrindus.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse, naudojančiose degiąsias dujas bei deguonį. Praktinio mokymo trukmė – 24 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami degiųjų medžiagų pažinimo, įrangos naudojimo ir kt. gebėjimai.
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems darbininko kvalifikaciją.