Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520716

Valstybinis kodas

262071603

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Didelės galios kompresorių mašinistas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

3 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

16 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Didelės galios kompresorių mašinistas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15

Programos moduliai

3430

Programos apimtis kreditais

22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Didelės galios kompresorių mašinisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kompresorių mašinistu.
Asmuo, įgijęs didelės galios kompresorių mašinisto kvalifikaciją, turi:
gebėti įjungti, reguliuoti ir sustabdyti kompresorius, prižiūrėti dirbančius stacionariuosius kompresorius, stebėti kompresorių ir pagalbinių įrenginių darbą, palaikyti reikalaujamą darbo režimą, perjunginėti atskirus agregatus, šalinti pasitaikančius kompresoriaus darbo sutrikimus, prižiūrėti kompresoriaus pavaros variklius, rinktuvus ir slėginius oro vamzdynus, atlikti nesudėtingą įrenginių remontą, pildyti aptarnaujamų įrenginių eksploatavimo ir kitus techninius dokumentus, laikytis slėginių indų įrengimo ir saugaus eksploatavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;žinoti visų tipų kompresorių konstrukciją, techninius duomenis, priežiūros taisykles, veikimo principus, matavimo prietaisų ir valdymo automatų paskirtį ir konstrukciją, kompresorių ir variklių gedimų išvengimo ir šalinimo būdus, kompresorinės vamzdynų schemas, aptarnaujamų įrenginių mazgų darbinį, leistinąjį slėgį, leistiną įkaitimo temperatūrą, kompresorių perkaitimo išvengimo priemones;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mėgti techniką, turėti gerą akių, rankų ir pirštų judesių koordinaciją bei greitą reakciją, būti kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Didelės galios kompresorių mašinisto kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal didelės galios kompresorių mašinisto mokymo programą.
Norintiems siekti didelės galios kompresorių mašinisto kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję didelės galios kompresorių mašinisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose stacionariuosius kompresorius eksploatuojančiose įmonėse ir kompresorinėse.