Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520713

Valstybinis kodas

262071308

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

8 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

12 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

342

Programos apimtis kreditais

28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistai teoriniuose užsiėmimuose mokomi šilumos technikos pagrindų, medžiagų ir jų savybių pažinimo, katilinės įrenginių, katilinių darbo sutrikimų, katilinės įrenginių remonto ir kt.
Praktinis mokymas vyksta didelio našumo katilinėse. Praktinio mokymo trukmė – 6,4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami vandens šildymo katilų kūrenimo, jų techninio prižiūrėjimo ir kt. gebėjimai.
Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.