Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterių inžinerija (anglų k. - Computer Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-27

Akreditavimo vertinimo išvados

Isvados_Kompiuteriu inzinerija_VK_2019-12-18_galutines.pdf

Valstybinis kodas

6531EX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-12-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Ugdyti kūrybingus, komunikabilius inžinerijos mokslų profesinius bakalaurus, gebančius projektuoti, kurti, diegti, testuoti, administruoti ir prižiūrėti kompiuterių, telekomunikacijų ir robotines sistemas, jas įvertinti ir tobulinti.
Studijų programos rezultatai:
• Gebėti taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje priimant sprendimus ir vertinant rezultatus.
• Gebėti analizuoti kompiuterių, telekomunikacijų ir robotines sistemas sprendžiant inžinerius uždavinius.
• Gebėti analizuoti naujausių technologijų taikymo galimybes.
• Gebėti analizuoti ir taikyti duomenų apdorojimo algoritmus.
• Gebėti įvertinti rinkos pokyčius ir priimti sprendimus.
• Gebėti projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis.
• Diegti ir derinti specialiąją programinę įrangą.
• Gebėti analizuoti, parinkti ir pritaikyti kompiuterinių, telekomunikacinių ir robotinių sistemų saugos sprendimus.
• Gebėti sudaryti ir modeliuoti kompiuterinių, telekomunikacinių ir robotinių sistemų schemas, naudojant tinkamą programinę įrangą.
• Gebėti argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje.
• Gebėti dirbti komandoje, organizuoti veiklas.
• Gebėti bendrauti ir aiškiai perteikti profesines žinias valstybine ir užsienio kalbomis.
• Gebėti parinkti ir taikyti programinę įrangą inžinerinių uždavinių sprendimui.
• Gebėti savarankiškai studijuoti, tobulinti savo žinias, suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.

Specializacija 1:
• Gebėti projektuoti ir kurti kompiuterių sistemas ir tinklus.
• Gebėti diegti ir testuoti kompiuterių sistemas ir tinklus.
• Gebėti administruoti komputerių sistemas ir tinklus.
Specializacija 2:
• Gebėti projektuoti ir kurti telekomunikacijų sistemas.
• Gebėti diegti ir testuoti telekomunikacijų sistemas.
• Gebėti prižiūrėti ir tobulinti telekomunikacijų sistemas.
Specializacija 3:
• Gebėti projektuoti ir kurti robotines sistemas.
• Gebėti diegti ir testuoti robotines sistemas.
• Gebėti prižiūrėti ir tobulinti robotines sistemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, probleminis dėstymas, praktinis darbas, savarankiškas darbas, tekstų analizė, darbas komandoje, seminaras, situacijų analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testas, kontrolinis darbas, praktinių užduočių vertinimas, individualių užduočių vertinimas, praktinių darbų vertinimas, kursinio projekto gynimas, egzaminas
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Specialybės anglų kalba, komunikavimo pagrindai, teisė, vadyba, aplinkos ir žmonių sauga, fizika, matematika, diskrečioji matematika, tikimybių teorija ir statistika, elektrotechnika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, elektronika, operacinės sistemos, signalai ir grandinės, programavimas, duomenų bazės, skaitmeniniai įtaisai, skaitmeninis signalų apdorojimas, mikroprocesoriai ir valdikliai, interneto technologijos, kompiuterių tinklai, daiktų internetas, ekonomika,
Elektronikos praktika, kompiuterinių projektavimo priemonių praktika, matavimų ir metrologijos pagrindų praktika, kompiuterių sistemų aptarnavimo praktika, kompiuterių tinklų diegimo praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Specializacijos:
1. Kompiuteriai ir jų sandara, kompiuterių išoriniai įrenginiai, telekomunikacijų sistemos, kompiuterių tinklų administravimas, debesų kompiuterija, kompiuterių sistemų projektavimas, kompiuterių tinklų ir informacijos sauga.
2. Ryšio linijos, skaitmeninės komutacijos sistemos, informacijos perdavimo sistemos, judriojo ryšio tinklai, belaidės telekomunikacijos, telekomunikacijų technologijos ir tinklai, telekomunikacijų tinklų projektas.
3. Programuojamieji loginiai valdikliai, kompiuterinės procesų valdymo sistemos, automatizuoto projektavimo sistemos, skaitmeninė automatika, intelektinių valdymo sistemų pagrindai, robotinės komunikacijos, robotinės sistemos + KP, robotizuotos pramonės sistemos.
Studento pasirinkimai:
Profesinė anglų kalba, vokiečių kalba, kūno kultūra, profesinė etika, verslo komunikacijos, rinkodara, kokybės vadyba, sociologija, projektų valdymas, dizaino grafika, elektroninė komercija, intelektika 1, intelektika 2, optinio ryšio tinklai (spec. 1), judriojo ryšio tinklai (spec. 1), naujosios kartos intelektualieji tinklai (spec. 2), matavimų automatizavimo sistema LabView (spec. 2), MATLAB elektronikoje (spec. 2), vaizdų atpažinimas ir apdorojimas (spec.3), mobilieji robotai (spec.3), robotinių sistemų diagnostika (spec.3), biorobotinės technologijos (spec.3), medicininės robotikos sistemos (spec. 3).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi projektuoti ir tobulinti kompiuterių ir telekomunikacijų tinklus, robotines sistemas, parinkti techninę ir programinę įrangą, parinkti kompiuterių sistemų administravimo priemones ir valdyti jas, organizuoti ir atlikti techninės ir programinės įrangos diegimą, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą ir spręsti techninės ir programinės įrangos efektyvaus funkcionavimo priežiūros problemas.
Šiuos darbus galėsi atlikti įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, firmose arba kurti savo verslą.
Kompiuterių inžinerijos absolventai dirba: TELIA Lietuva, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, „Barclays“ technologijų centras, asociacija „Infobalt“, UAB ,,Telekonta“, KŪB „AIVA SISTEMA“, UAB ,,IBM Lietuva“ , UAB ,,BMS sprendimai“, UAB „Santa Monica Networks“ ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.