Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521041

Valstybinis kodas

T32104111

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSH01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-21

Programos moduliai

30986

Programos apimtis kreditais

20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriui parengti, kuris gebėtų eksploatuoti mobiliąsias kėlimo platformas, eksploatuoti kabamuosius ir pastatomuosius platforminius įrenginius statybos ir kituose objektuose, atliekant statybos, remonto, apdailos, montavimo, demontavimo ir kitus darbus aukštyje, transportavimo ir sandėliavimo darbus, taip pat techniškai prižiūrėti savaeigius platforminius keltuvus, kėlimo platformas ir platforminius įrenginius.