Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis, mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

260071113

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520711

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti su cheminėmis nuodingomis medžiagomis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

2 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Darbuotojai, dirbsiantys su cheminėmis nuodingosiomis medžiagomis, teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrosios ir analizinės chemijos žinių pagrindų, cheminių nuodingųjų ir degiųjų medžiagų savybių pažinimo, prietaisų ir įrengimų technologijos, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos žinių pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta laboratorijoje. Praktinio mokymo trukmė – 1 savaitė. Jo metu įvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorijose naudojamomis medžiagomis ir kt. gebėjimai.
Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis, mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.