Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kilnojamųjų kompresorių mašinisto mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

261071601

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520716

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti kilnojamųjų kompresorių mašinistu

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

1m. C kateg. vairuotojo darbo stažas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

6 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji kilnojamųjų kompresorių mašinistai teorinių užsiėmimų metu mokomi specialiosios technologijos, pažinti medžiagas ir įrengimus, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, darbo teisės žinių pagrindų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta įmonėje, eksploatuojančioje kilnojamuosius kompresorius. Praktinio mokymo trukmė – 4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami specialios technologijos, medžiagų pažinimo gebėjimai.