Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Liftų priežiūros meistro mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

560071602

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540716

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Teisė dirbti liftų priežiūros meistru

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Aukštesnysis inžinerijos ar inžinerinių profesijų srities arba aukštasis koleginis technologijos mokslų studijų srities

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos turinys:
- teorinis mokymas (Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo reikalavimai – 4 val., Liftų mechaniniai įrenginiai – 14 val., Liftų elektros įrenginiai, schemos – 10 val., Liftų saugos mazgai ir kontaktai – 10 val., Liftų remontas – 10 val., Liftų įrenginių naudojimas ir priežiūra – 6 val., Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai – 10 val.) – 64 val.
- praktinis mokymas (praktiniai užsiėmimai mokymo įstaigoje – 26 val., Individualios praktinės užduoties atlikimas – 24 val.) – 50 val.