Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

560071102

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540711

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Teisė dirbti pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistru

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnysis arba aukštasis koleginis technologijos mokslų studijų srities

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos turinys:
- teorinis mokymas (Pavojingų medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka – 1 val., Slėginių įrenginių techninio reglamento esminiai saugos reikalavimai – 1 val., Potencialiai pavojingi įrenginiai – 1 val., Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių reikalavimai – 2 val., Pavojingų medžiagų vamzdynų išdėstymas kanaluose, estakadose ir patalpose – 5 val., Pavojingų medžiagų vamzdynų uždarymo įtaisai, kontrolės, matavimo priemonės, apsaugos įtaisai, jų priežiūra, remontas – 5 val., Pavojingų medžiagų vamzdynų montavimo ir suvirinimo darbai, jų kokybės kontrolė – 5 val., Pavojingų medžiagų vamzdynų priėmimas eksploatuoti atlikus montavimo bei remonto darbus – 4 val. Pavojingų medžiagų vamzdynų eksploatavimas – 8 val., Avarijos ir sutrikimai pavojingų medžiagų vamzdynuose – 2 val., Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant pavojingų medžiagų vamzdynų eksploatavimą – 8 val., konsultacija – 2 val.) – 44 val.
- praktinis mokymas (praktiniai užsiėmimai mokymo įstaigoje – 12 val., gamybinė praktika – 12 val., savarankiška praktinė užduotis – 24 val.) – 48 val.