Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kėlimo kranų elektriko mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

260071303

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520713

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti kėlimo kranų elektriku

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

1 metų elektriko darbo stažas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

2 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji keliamųjų kranų elektrikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrųjų žinių apie keliamuosius kranus, keliamųjų kranų elektros įrenginių technologijos, jų aptarnavimo ir remonto darbų, elektrosaugos ir bendrųjų darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta keliamųjų kranų įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 1 savaitė. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami keliamųjų kranų, kranų elektros įrenginių priežiūros ir remonto ir kt. gebėjimai.
Keliamųjų kranų elektriko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems 1 metų elektriko darbo stažą.