Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kėlimo įrenginių šaltkalvio-montuotojo mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

260071603

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520716

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti kėlimo įrenginių šaltkalviu-montuotoju

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

1 metų šaltkalvio-remontininko darbo stažas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

4 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji keliamųjų kranų šaltkalviai teorinių užsiėmimų metu mokomi bendrų žinių apie kėlimo kranus, šaltkalvystės pagrindų, kranų techninio aptarnavimo ir remonto, techninio patikrinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse, naudojančiose keliamuosius kranus. Praktinio mokymo trukmė – 72 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami saugaus darbo, kranų priežiūros gebėjimai.