Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa

Švietimo sritis

Higiena ir profesinė sveikata

Valstybinis kodas

560102207

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541022

Švietimo posritis

Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali vadovauti aukštalipio darbams

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji aukštalipio darbų vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbų vadovo pareigų ir teisių, kenksmingų faktorių ir rizikos veiksnių, psichologinių ir fiziologinių faktorių veikiančių žmogų aukštyje, darbų organizavimo, naudojant alpinizmo techniką, apsauginių priemonių, dirbant aukštyje, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas programoje nenumatytas.
Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį techninį išsilavinimą.